Inka-vennoten zijn
integer naar elkaar

9x Eer en geweten

Zo werkt Inka

Lange termijn

Natuurlijk worden de grootste winsten aan de onderhandelingstafel geboekt. Meerwaarde openbaart zich echter op de werkvloer. Of in een magazijn. Of op een afdeling Boekhouding. Op een afdeling Projectmanagement. Onze vennoten krijgen de juiste prijs, maar Inka sluit haar ogen niet voor het belang van een foutloze levering. Voor flexibiliteit en correcte facturatie. Voor verkrijgbaarheid en betrouwbaarheid. Die ‘zachte’ voorwaarden bereiken wij met ons open vizier – wij investeren in lange-termijn-relaties. Wij kunnen met onze gebolsterde vuist op tafel slaan, maar wij beseffen dat het laatste dubbeltje altijd een keerzijde heeft.

Geven en nemen

Wij zijn niet hét geweten van de keten, maar wij staan dus wel degelijk met geweten in de keten. Sinds 1919 gaan wij het gesprek aan, niet het gevecht. Inka toont respect en Inka krijgt respect. En wij beseffen heel goed dat respect te voet komt en te paard gaat. Wij beseffen ook dat wij de vooruitgeschoven troepen van onze vennoten zijn. Dat er van ons visie wordt verwacht. Die verantwoordelijkheid dragen wij met respect en integriteit. Geheel naar de aard van onze vennoten. Inka heeft altijd een grote aantrekkingskracht gehad op familiebedrijven en de aard van die bedrijven is voelbaar in de aard van Inka. Zakendoen is geven en nemen.

9x Eer en geweten

Inka-vennoten zijn integer naar elkaar

Inka-vennoten doen structureel mee

Inka-vennoten durven samen te kiezen

Inka-vennoten zijn bereid om van merk te veranderen

Inka-vennoten ontvangen maandelijks de inkoopresultaten van Inka

Inka-vennoten maken vooraf tijdig kenbaar als een keuze hen niet past

Inka-vennoten houden onderaanbiedingen buiten de deur en melden deze

Inka-vennoten bieden contractleveranciers het recht ‘als eerste nee te zeggen’

Inka-vennoten

Wij vertegenwoordigen een collectief van krachtige familiebedrijven. Onze vennoten zijn middelgrote installateurs die met hun onderlinge verbondenheid waarde creëren in de keten.

Onze vennoten

Waarom Inka?

Inka is de krachtigste inkoopcombinatie in Nederland. Wij vertegenwoordigen een collectief van vijfentwintig middelgrote installateurs en die combinatie verleent ons inkoopkracht. Eendracht maakt machtig; deze universele waarheid hebben onze vennoten onderkend. Uiteraard kennen onze leveranciers ook onze kracht en uiteraard zijn de Inka-inkopers zich zeer bewust van onze waarde in de keten.

Dit voldongen feit zorgt voor scherpte. Scherpte, macht en kracht vormen echter niet het bestaansrecht van Inka: integriteit, professionaliteit en respect zijn onze hoofdpijlers. Wij staan met geweten in de keten.